Bestyrelse og andre funktioner

Bestyrelse

Ulla Sognstrup Larsen (formand)

Lone Stagsted Sillesen (næstformand)

Simon Bierring Lange (kasserer)

Magnus Andersen Langvardt

Christina Lindsgren

Katrine Svarre Müller

Morten Stagsted Sillesen (suppleant)

Revision

Maria Hovmøller

Majbritt Dufour

Susanne Andreasen (revisorsuppleant)

Øvrige funktioner

Medlemsregistrering og webmaster, Morten Sillesen, admin@veddelevoutdoor.dk