Naturtræningsstativ

I forlængelse af vores vedtægter, hvor vi arbejder for at "skabe aktive fællesskaber i det fri for alle aldersgrupper, med omdrejningspunkt omkring friluftsliv, motion og natur", så arbejder Veddelev Outdoor for at få etableret et naturtræningsstativ i Veddelev.

Arbejdet med dette blev for alvor startet med et konstruktivt dialogmøde i januar 2023 hvor 35 lokale Veddelev-borgere mødte op. Der er naturligvis indledt et tæt samarbejde med Veddelev Grundejerforening, Roskilde Kommune m.fl. omkring placering etc. Derudover arbejdes ihærdigt med at skaffe støtte til opførelsen.

Naturtræningsstativet er ét af flere aktiviteter. Initiativet er under udformning, men planen er, at det skal være et sted hvor primært voksne, ældre og unge borgere kan mødes og dyrke motion og det fælles samvær i Veddelev. Stativet skal kunne bruges af alle uanset hvor god form man er i. Evt. med tilslutning af træningsremme, lille område til fritstående øvelser, f.ex. yoga etc. Materialevalget skal “falde ind i naturen”.

Nedenstående billeder og skitser er ikke endeligt udsende eller funtionalitet, men blot udkast og inspiration som der arbejdes videre med. Naturtræningsstativets samlede areal er på idé-stadiet begrænset til 17 x 15 meter.